Varför Platsminnen? 2018-01-22T09:30:03+00:00

Bättre livskvalitet

Arbete med uppbyggnad av den egna Livsberättelsen tidigt i demenssjukdomen ger både mening och struktur i livet, och blir ett värdefullt dokument att, efter egna önskemål, kunna dela med både anhöriga och vårdgivare.

Platsminnen är ett enkelt sätt att skapa meningsfulla aktiviteter, eftersom användandet av appen inte kräver några förberedelser från personalens sida.

Från de verksamheter som arbetar med Platsminnen, kommer många berättelser om ökat lugn, glädje och samhörighet genom samtal kring bilder, platser och händelser med Platsminnen som stöd.

Att med hjälp av bilder få åtkomst till sina minnen, från en tid när man var frisk och aktiv, stärker identiteten, skapar trygghet och en god känsla som sitter kvar i kroppen under lång tid efteråt.

Detta är målet med Platsminnen – att bevara minnen, skapa glädje och goda känslor för bättre livskvalitet.

”En mycket orolig och ångestladdad kvinna blir lugn när jag sitter med henne och tittar på bilder från Skåne, hennes hembygd. Vi tittar och hon berättar, och efter ca 15 minuter andas hon lugnt och fint och sitter stilla och lurar. På så sätt kan man minska medicinering.”

– Undersköterska

Undersköterska

Syringen, Erling

Involvera anhöriga

Anhöriga behöver bara appen Platsminnen och ett login, för att kunna vara med och skapa en Livsberättelse. Antingen kan anhöriga endast ta del av Livsberättelsen, eller ha en aktiv roll i att skapa innehåll i Livsberättelsen. De anhöriga har samma möjligheter som personalen att självständigt kunna lägga in bilder, texter, ljud och film.

Anhöriga kan t.ex. lägga in bilder som finns i släktens gamla fotoalbum. Fotona kan enkelt fotograferas av med en iPad – direkt in i Livsberättelsen. Eller varför inte spela in när barnbarnen sjunger? Många roliga gamla och nya minnen kan delas och bevaras på detta sätt. De anhöriga väljer själva hur de vill att foton och annan information i Livsberättelsen skall hanteras efter brukarens bortgång. Ett inbundet häfte blir ett fint minne att dela, tillsammans med allt material samlat i digital form.

Ett reminiscensverktyg

Reminiscens är en arbetsmetod med syfte att förbättra kognitiv funktion, och ge en förbättrad livskvalitet hos äldre personer som lider av demenssjukdom. Metoden används även för att hjälpa personer som lider av depression, huvudsakligen äldre personer.

Reminiscens är inte någon form av terapi, men kan däremot ha terapeutisk effekt och används ofta som verktyg inom omvårdnadsarbete. Platsminnen öppnar nya vägar för kreativt och interaktivt reminiscensarbete – både individuellt och i grupp.

Hos en person med demenssjukdom sviker arbets- och närminnet. Däremot kan personen komma ihåg vad som hände under barn- och ungdomsåren. I reminiscensarbete använder man sig av minnesväckare, även kallade igångsättare eller ”triggers” för att väcka associationer som sedan leder till att personer med demenssjukdom hittar tillbaka till minnen från den tid då de var friska och aktiva; minnen som stärker och bekräftar identiteten, ökar självkänslan och ger en glädje som stannar kvar i kroppen långt efter det att minnet försvunnit ur tankarna.

Minnesväckare kan, som i appen Platsminnen, vara foton, men också sådant som musik, föremål, ljud, lukter och smaker. Appen Platsminnen fungerar både som ett oändligt fotoalbum och en levande, personlig minneslåda som hela tiden förändras och växer tillsammans med sina användare.

(Källa: Demensförbundet)

Mer information

Läs mer om reminiscens på http://www.bpsd.se/arbeta-med-registret/reminiscens/

Läs mer om demens på http://www.demensforbundet.se

Effektivt arbetssätt

Tack vare en iPads lätthanterliga format och Platsminnens enkla funktioner, kan appen användas enskilt eller i grupp var och när som helst, utan omfattande förberedelser och förkunskaper hos personalen.

”Vi undersköterskor med spetskompetens på demens vet hur viktigt det är att fånga stunden för att skapa lugn och minimera oro. Med hjälp av teknik och appen Platsminnen möjliggörs detta, och leder till fina meningsfulla stunder för de som bor hos oss.”

– Undersköterska

Undersköterska