Reminiscens 2018-01-22T09:28:41+00:00

Reminiscens är en arbetsmetod med syfte att förbättra kognitiv funktion, och ge en förbättrad livskvalitet hos äldre personer som lider av demenssjukdom. Metoden används även för att hjälpa personer som lider av depression, huvudsakligen äldre personer.

Reminiscens är inte någon form av terapi, men kan däremot ha terapeutisk effekt och används ofta som verktyg inom omvårdnadsarbete. Platsminnen öppnar nya vägar för kreativt och interaktivt reminiscensarbete – både individuellt och i grupp.

Hos en person med demenssjukdom sviker arbets- och närminnet. Däremot kan personen komma ihåg vad som hände under barn- och ungdomsåren. I reminiscensarbete använder man sig av minnesväckare, även kallade igångsättare, eller ”triggers” för att väcka associationer som sedan leder till att personer med demnssjukdom hittar tillbaka till minnen från den tid då de var friska och aktiva; minnen som stärker och bekräftar identiteten, ökar självkänslan och ger en glädje som stannar kvar i kroppen långt efter det att minnet försvunnit ur tankarna.

Minnesväckare kan, som i appen Platsminnen, vara foton, men också sådant som musik, föremål, ljud, lukter och smaker. Appen Platsminnen fungerar både som ett oändligt fotoalbum och en levande, personlig minneslåda som hela tiden förändras och växer tillsammans med sina användare.
(Källa: Demensförbundet)

Läs mer om reminiscens på http://www.bpsd.se/arbeta-med-registret/reminiscens/

Läs mer om demens på http://www.demensforbundet.se