Hur funkar det? 2018-01-22T09:27:35+00:00

Vad är en Livsberättelse?

En Livsberättelse är ett redskap som ger vårdpersonalen möjlighet att skapa sig en bättre bild av personen bakom demenssjukdomen. Genom tillgång till information om händelser, personer och sammanhang som varit viktiga i personens liv, kan vårdpersonal på ett bättre sätt bemöta, förstå och bekräfta när minnet sviker och vardagen inte längre fungerar.

I Socialstyrelsens Nationella riktlinjer ges en personcentrerad omvårdnad av personer med demenssjukdom prioritet 1. En lättillgänglig Livsberättelse bidrar till att göra omvårdnaden och vårdmiljön mer personlig, och tillåter individen att, trots sin sjukdom, få fortsätta stå i fokus i sitt eget liv.

Ju tidigare i demenssjukdomen som Livsberättelsen påbörjas, desto aktivare kan den sjuke själv vara i att dokumentera och förmedla sitt eget liv. Att bygga sin Livsberättelse tillsammans med anhöriga är också en positiv gemensam aktivitet.

Genom en Livsberättelse i Platsminnen kan brukaren trots stora geografiska avstånd dela sin vardag med anhöriga – även efter flytt till ett boende. De anhöriga kan själva också genom ett säkert login tillföra bilder, filmer och berättelser till Livsberättelsen. När de själva vill, utan krav på att passa tider eller befinna sig på en speciell plats.

Till skillnad från traditionella Livsberättelser som skrivs ner på papper, erbjuder Platsminnen en levande och föränderlig Livsberättelse i digital form – där bilder och berättelser enkelt och omedelbart kan läggas till och ändras. En Livsberättelse i Platsminnen är inte enbart ett dokument över det förflutna, utan fortsätter att dokumentera vardagen och dess händelser genom hela livet.

”Ibland kan det komma sorgliga minnen. Vi har en boende som är krigsbarn från Finland. I bildbanken dyker det upp en liten flicka med en lapp kring halsen, hon skulle till Sverige. Kvinnan gråter och berättar. Och avslutar med att säga att det är så skönt att få berätta.”

– Undersköterska

Undersköterska

Sök bland 5 miljoner bilder

De bilder man söker via Platsminnen kommer direkt från ett flertal svenska och utländska museer och arkiv, som gjort sina digitala samlingar tillgängliga. Det finns ingen annan söktjänst som erbjuder denna omfattande och ständigt växande samling av äldre foton.

Utforska Platsminnens bilder

Egna bilder, film eller ljud

Med appen Platsminnen kan man även ta egna bilder, spela in ljud eller film, för att lägga till i en Livsberättelse.

Alla bilder – både sökresultat och bilder man själv lägger till, kan kategoriseras i samlingar som man skapar själv. Dessa samlingar kan antingen enbart vara kopplade till en personlig livsberättelse, eller göras tillgängliga för en hel avdelning eller ett helt boende t.ex. gemensamma samlingar med foton från utflykter och aktiviteter, eller gemensamma samlingar kopplade till teman som årstider, årets högtider, djur och natur, mm.

Anhöriga blir delaktiga

Platsminnen ger en unik möjlighet att dela vardagen med anhöriga. Genom en enkel och säker funktion kan anhöriga lägga in både dagsaktuella och äldre foton, filmer och texter direkt i Livsberättelsen.

Livet och Livsberättelsen fortsätter, även efter flytt till ett boende. Genom Platsminnen är det enkelt att med stöd från personal dela bilder och filmer från det dagliga livet, aktiviteter och händelser direkt till anhöriga.

Säkerhet

I appen Platsminnen ingår en säker och inloggningsskyddad funktion för att skapa personliga digitala Livsberättelser – där foton, berättelser, film och musik kopplade till användarens liv kan sparas, utvecklas och delas med anhöriga och vårdgivare.

Vi tar den digitala säkerheten på största allvar och har noga reglerat hur informationen ska hanteras. För mer information – klicka här.

Konstruktör: Asklöf, Gunilla

Lidmark, Tore

Testa Platsminnen

Om du vill ha en offert eller anmäla dig för att du vill testa – klicka här.

I tjänsten ingår:

  • kostnadsfri telefon- och mejlsupport
  • halvdags utbildning på plats vid abonnemangsstart
  • manual

Har ni ingen iPad? Ta kontakt med oss så kan vi eventuellt ordna med en låne-iPad.