Bildkällor 2022-01-21T20:07:38+00:00

Platsminnens bildkällor

Riksantikvarieämbetet är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor om kulturarvet och kulturmiljön. Platsminnen har byggts upp, och fortsätter att utvecklas i samarbete med Riksantikvarieämbetet. Riksantikvarieämbetet administrerar två av Platsminnens bildkällor: K-samsök och Platsr.

Europeana är en gemensam databas vars mål är att göra Europas kulturella och vetenskapliga arv tillgängligt för den breda allmänheten på webben. I september 2016 fanns 54 miljoner objekt (bilder, texter, ljud och video) tillgängliga via Europeanas portal från cirka 3 500 europeiska institutioner.

Stockholmskällan innehåller mer än 30 000 bilder, kartor, dokument och litteraturtips. Allting har valts ut för att det berättar någonting om Stockholms historia.

Riksantikvarieämbetet har ett regeringsuppdrag att utveckla och förvalta K-samsök. Arbetet görs i samverkan med svenska minnesinstitutioner och myndigheter, Europeana och andra relaterade aktörer. K-samsök samlar, tillgängliggör och länkar ihop kulturarv från svenska museer och andra minnesinstitutioner.

Platsr är Riksantikvarieämbetets sajt för berättelser och minnen. Här kan vem som helst gratis bli medlem och berätta om det som de tycker är viktigt, synliggöra sin historia och lägga en bit till det stora historiska pusslet.

Finna tillgängliggör kulturarvsbilder från finska museer och andra minnesinstitutioner.