Hem 2022-01-21T19:44:34+00:00

Skapa en Livsberättelse!

Varje människas liv är en unik berättelse. En personlig Livsberättelse, med information i ord och bild om viktiga händelser, platser och personer under livet; personliga vanor, intressen och värderingar, är viktigt för att få en helhetssyn och bättre kunna bemöta och förstå personen med demenssjukdom.

I Platsminnen kan både personer med demenssjukdom, anhöriga och vårdpersonal vara aktivt delaktiga i uppbyggnad, utveckling och delande av en personlig Livsberättelse.

Genom Platsminnens enkla funktioner för att lägga till och organisera text och bilder, går det snabbt att starta en levande Livsberättelse som växer med sina användare. Inte enbart det förflutna, utan också nuet får plats i Platsminnens Livsberättelser. Anhöriga kan efter säker inloggning dela dagsaktuella händelser till Livsberättelsen, samtidigt som den demenssjuke kan dokumentera aktuella händelser, högtider och aktiviteter i sin vardag – och direkt dela dessa med sina anhöriga.

Innehåll från de anhöriga

Ofta vill de anhöriga göra mer för sin närstående, men har svårt att göra det av olika anledningar. Med Platsminnen har de anhöriga möjlighet att vara med och skapa en Livsberättelse – oberoende av avstånd till boendet eller tider som skall passas.

De anhöriga har mycket kunskap om brukaren – något som boendet ofta har svårt att ta del av. Att göra de anhöriga delaktiga i skapandet av en Livsberättelse är en stor hjälp för boendet, och något som ger glädje både för brukare och anhöriga. Livsberättelsen, och samtal kring denna, ger meningsfulla stunder även långt in i demenssjukdomen när kommunikationssvårigheterna är stora.

”En man på enheten är oerhört motorintresserad, och en av sommarungdomarna också, så de sitter flera gånger under dagarna och kollar in snygga bilar och motorer. Mannen skiner som en sol! Och den 17-årige sommarkillen frågar mig ett flertal gånger om mannen verkligen är sjuk, eftersom att han inte har något som helst dåligt minne när det gäller bilar och motorer.”

– Undersköterska

Fånga stunden

Med Platsminnen är det enkelt att fånga stunden – både genom ständig tillgång till den egna livsberättelsen, och genom över 5 miljoner sökbara kulturarvsbilder som visar miljöer, platser, situationer, föremål, yrken, mm. från de flesta områden i tid och rum.

En iPads lätthanterliga format, gör att den enkelt kan följa med i vardagen – både för att minnas det som varit, och för att dokumentera nuet.

Platsminnen bjuder också sina användare på spännande överraskningar, närbilder, berättelser och händelser delas mellan brukare och anhöriga.

Licens saknas

Fiskare – Fotograf: Norberg, Oscar; TV – Blomgren, Klas, Göteborgs Stadsmuseum; Övr – Licens saknas