X


Ovan kan du efterlysa mer info om bilden via facebook – i ditt flöde och på Platsminnens facebook-sida. Alla kommentarer från facebook kommer att finnas kvar på Platsminnen kopplat till denna bild.Plats:

Författare:

Källa:

Licens:


Se filmen om Platsminnen
Platsminnen på Facebook
Tillbaka

Om Platsminnen

Platsminnen är ett nytt digitalt verktyg, som med foton som stöd ger en enkel ingång till goda samtal och minnen, meningsfulla aktiviteter, ökat lugn och livskvalitet åt personer med demenssjukdom.

Platsminnen bygger på samma arbetsmetod som traditionella minneslådor – den s.k. reminiscensmetoden, men med enklare, flexiblare användning och större möjligheter att arbeta helt utifrån den enskilda individens intressen och livserfarenheter.

Med hjälp av appen Platsminnen för iPad, är det enkelt att snabbt hitta meningsfulla bilder som väcker minnen och skapar samtal. Här finns också möjlighet att arbeta vidare med att skapa egna bildsamlingar och livsberättelser. Tack vare en iPads lätthanterliga format och Platsminnens enkla funktioner, kan appen användas enskilt eller i grupp var och när som helst, utan omfattande förberedelser och förkunskaper.

De bilder som kan sökas och visas via Platsminnen är uteslutande kulturarvsbilder direkt från museers och arkivs digitala samlingar – bokstavligen miljontals bilder från både svenska och utländska källor. Det finns ingen annan söktjänst som erbjuder denna omfattande och ständigt växande samling av äldre foton. Här finns heller inga olämpliga eller irrelevanta bilder av det slag som kan dyka upp via vanliga sökmotorer, tex. Google Search. Bildkällorna är stabila, inga bilder kan plötsligt ”försvinna”, och sökresultat kan även sparas i egna samlingar, för enkel åtkomst. Bilderna är också tydligt märkta med källa, ev. upphovsrätt, och hur de får användas.

Appen Platsminnen är under ständig utveckling. Prenumerera på nyhetsbrevet, för att få information om appens nya funktioner, bildsamlingar och möjligheter så fort de finns tillgängliga.

Dela gärna sidan, så att fler för möjlighet att upptäcka Platsminnens möjligheter!

Kontakt:
Viktor Lindbäck
070-223 55 99
viktor@platsminnen.se

Platsminnen
c/o OnSpotStory AB
Box 115 41
100 51 Stockholm
08-612 90 40
info@onspotstory.com

Tillbaka

Reminiscens

Reminiscens är en arbetsmetod med syfte att förbättra kognitiv funktion, och ge en förbättrad livskvalitet hos äldre personer som lider av demenssjukdom. Metoden används även för att hjälpa personer som lider av depression, huvudsakligen äldre personer.

Reminiscens är inte någon form av terapi, men kan däremot ha terapeutisk effekt och används ofta som verktyg inom omvårdnadsarbete. Platsminnen öppnar nya vägar för kreativt och interaktivt reminiscensarbete – både individuellt och i grupp.

Hos en person med demenssjukdom sviker arbets- och närminnet. Däremot kan personen komma ihåg vad som hände under barn- och ungdomsåren. I reminiscensarbete använder man sig av minnesväckare, även kallade igångsättare, eller ”triggers” för att väcka associationer som sedan leder till att personer med demnssjukdom hittar tillbaka till minnen från den tid då de var friska och aktiva; minnen som stärker och bekräftar identiteten, ökar självkänslan och ger en glädje som stannar kvar i kroppen långt efter det att minnet försvunnit ur tankarna.

Minnesväckare kan, som i appen Platsminnen, vara foton, men också sådant som musik, föremål, ljud, lukter och smaker. Appen Platsminnen fungerar både som ett oändligt fotoalbum och en levande, personlig minneslåda som hela tiden förändras och växer tillsammans med sina användare.
(Källa: Demensförbundet)

Läs mer om reminiscens på http://www.bpsd.se/arbeta-med-registret/reminiscens/

Läs mer om demens på http://www.demensforbundet.se

Tillbaka

Ladda ner appen

Appen är byggd för Apple iPad och är gratis.

Sök på "Platsminnen" i App Store eller klicka på länken här.

Tillbaka

Filmen om Platsminnen

Tillbaka

Nyheter

Back

English Info

Platsminnen (Swedish = “Place Memories”) is the name of a new iPad app, using cultural heritage as a resource for reminiscence activities and communication in dementia care, and as means for people living with dementia to actively participate in the preservance and proliferation of cultural heritage.

Platsminnen uses open source data from museums and institutions, to give sufferers of dementia and their caregivers instant, easy access to millions of searchable photos. Platsminnen also allows its users both to add and share their own photos, stories, and memories through social media, and to create confidential personalized collections and storylines to be shared only with family and/or caregivers.

Film with English subtitles

Contact:
Viktor Lindbäck
+46 70-223 55 99
viktor@platsminnen.se

Platsminnen
c/o OnSpotStory AB
Box 115 41
100 51 Stockholm
Sweden
+46 8-612 90 40
info@onspotstory.com

Tillbaka

Berättelser

Stureby vård och omsorgsboende/Tussmötegården i Enskede.

”Tänk att mina minnen finns i den där plattan, det är ju helt fantastiskt!”

Detta sa en kvinna på 93 år vid första kontakten med platsminnen. Teknik är fantastiskt och kan användas av alla åldersgrupper.


Under våren 2016 startade projekt Platsminnen på Tussmötegården på plan 0. Ett boende för 17 personer med demenshandikapp. Personal och boende har länge jobbat med reminiscens i olika former, både med traditionella minneslådor med olika teman, och enskilda föremål. Uppskattat av boende, men mycket tidskrävande och bökigt för personal, då dessa typer av grupper behöver planeras väl.


Då personalsituationen ser ut som den gör, så blev så blev det sällan av. Under åratal har jag och kollegor sökt efter tillgång till teknik för de äldre boende hos oss, men utan resultat. Så i brist på iPads och datorer, började personalen använda sig av sina privata smartphones för att få tillgång till bilder, musik och filmklipp.

Detta har under ett flertal år varit den populäraste aktiviteten hos de äldre. Och ger personalen möjlighet att erbjuda meningsfulla aktiviteter som vi hinner med och som blir av dagligen. Enkelt smidigt och lätt! Så när Viktor presenterade projekt Platsminnen blev alla lyriska eftersom vi alla efterfrågat detta under lång tid. Äntligen så händer det!


Kommer aldrig att glömma premiären, när jag presenterar iPaden och Platsminnen för en grupp bestående av fem stycken boende. Sätter igång appen med tema hembygd, och det visar sig att alla fem boende kommer från Rimbo-trakten, så med hjälp av platsminnen lotsar vi oss fram till allas hembygd. Stämningen är hög, och samtalet flyter på länge. Gruppen visar också ett stort intresse för själva iPaden.

Och den där oron som brukar komma vid 16- tiden hos utvalda boende kommer inte denna eftermiddag. Utan det är lugnt, för att den goda känslan sitter kvar!

När en av damerna pratar om Almby under kvällen, är det lätt att leta fram bilderna igen och fånga tråden


Nästa dag tar jag med mig Platsminnen till den boende som jag är kontaktman till, och vi letar efter hennes triggers. Hon är uppvuxen på en stor gård som finns i bildbanken. Så tillsammans tittar vi på bilderna, och damen ifråga slutar inte att prata och berätta. Berättar namn på sina hästar och hundar. Denna stund tillsammans ger mig så mycket information till en levnadsberättelse. Bilder och musik är fantastiska hjälpmedel för personer med demens diaganos. En bild säger mer än tusen ord!

Alla teman är populära - allt från hembyggd, arbete, skola, jordbruk. Så mycket minnen, och det är fantastiskt att se hur det glimtar till i ögonen på de boende.


Att fånga stunden är så viktigt i allt arbete med demenshandikappade personer.

En mycket orolig och ångestladdad kvinna blir lugn när jag sitter med henne och tittar på bilder från Skåne - hennes hembyggd. Vi tittar, hon berättar, och efter ca 15 minuter andas hon lugnt och fint och sitter stilla och lurar. På så sätt kan man minska medicinering.


Ibland kan det komma sorgliga minnen. Vi har en boende som är krigsbarn från Finland. I bildbanken dyker det upp en liten flicka med en lapp kring halsen, som skulle till Sverige. Kvinnan gråter och berättar. Och avslutar med att säga att det är så skönt att få berätta.


Under sommaren har vi ungdomar på plats för att sommarjobba, och då främst med aktiviteter för de äldre. De har ingen utbildning, och har ju naturligtvis ingen aning om vad reminiscens och triggers är. Men för de unga är det ju så naturligt att använda sig av Platsminnen. Detta bygger broar mellan unga och äldre!


En man på enheten är oerhört motorintresserad, och en av sommarungdomarna också, så de sitter flera gånger under dagarna och kollar in snygga bilar och motorer. Mannen skiner som en sol! Och den 17-årige sommarkillen frågar mig ett flertal gånger om verkligen mannen är sjuk, eftersom att han inte har något som helst dåligt minne när det gäller bilar och motorer.


Vi undersköterskor med spetskompetens på demens vet hur viktigt det är att fånga stunden för att skapa lugn och minimera oro. Med hjälp av teknik och appen Platsminnen möjliggörs detta, och leder till fina meningsfulla stunder för de som bor hos oss.

När vi nu äntligen fått hjälpmedel med att fånga stunden kan vi avleda oro, minska medicinering mot oro och ge de boende en meningsfull vardag.

Äldre människor med demenshandikapp har också rätt att få ta del av modern teknik.

Ett stort tack till dig Viktor som gett oss denna möjlighet att få delta i detta projekt


Hälsningar ,
Ewa Udd (undersköterska) samt kollegorna och boende på plan 0

Tillbaka

Ladda ner broschyr

Ladda ner vår broschyr i PDF format som förklarar platsminnen

Broschyr 2017-03-17.pdf
Tillbaka

Bildkällor

Riksantikvarieämbetet är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor om kulturarvet och kulturmiljön. Platsminnen har byggts upp, och fortsätter att utvecklas i samarbete med Riksantikvarieämbetet. Riksantikvarieämbetet administrerar två av Platsminnens bildkällor: K-samsök och Platsr.

Europeana är en gemensam databas vars mål är att göra Europas kulturella och vetenskapliga arv tillgängligt för den breda allmänheten på webben. I september 2016 fanns 54 miljoner objekt (bilder, texter, ljud och video) tillgängliga via Europeanas portal från cirka 3 500 europeiska institutioner.

Stockholmskällan innehåller mer än 30 000 bilder, kartor, dokument och litteraturtips. Allting har valts ut för att det berättar någonting om Stockholms historia.

Riksantikvarieämbetet har ett regeringsuppdrag att utveckla och förvalta K-samsök. Arbetet görs i samverkan med svenska minnesinstitutioner och myndigheter, Europeana och andra relaterade aktörer. K-samsök samlar, tillgängliggör och länkar ihop kulturarv från svenska museer och andra minnesinstitutioner.

Platsr är Riksantikvarieämbetets sajt för berättelser och minnen. Här kan vem som helst gratis bli medlem och berätta om det som de tycker är viktigt, synliggöra sin historia och lägga en bit till det stora historiska pusslet.

Finna tillgängliggör kulturarvsbilder från nska museer och andra minnesinstitutioner.